Petr BÁRTA

Bachelor's thesis

Pohybová aktivita a struktura osobnosti

The Physical activity and personality structure
Anotácia:
Bakalářská práce se zabýbá možným vlivem charakteristik osobnosti na pohybovou aktivitu řadových policistů a to na základě vlastního výběrového šetření. Teoretická část práce popisuje jak charakteristiku a význam pohybové activity, tak charakteristiku osobnosti jako takovou, její vývoj a strukturu. Hlavním přínosem této práce je její výzkumná část skládající se ze dvou částí: a) dat získaných z vlastního …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with possible relationship between Big Five personality traits and physical activity of policemen on the basis of the data collected dthrough own survey. The theoretical part describes the importance of the physical activity and its charactersitics. The evolution and structure of Personality trails is studied as well. The main result of this thesis is the research part. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁRTA, Petr. Pohybová aktivita a struktura osobnosti. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses xdm0mo xdm0mo/2
25. 4. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
25. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.