Theses 

Dějiny města Litovle za Protektorátu Čechy a Morava. – Bc. Karel SVITAVSKÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Karel SVITAVSKÝ

Diplomová práce

Dějiny města Litovle za Protektorátu Čechy a Morava.

The town of Litovel during the second world war

Anotace: Posláním této diplomové práce je analýza dějin města Litovle za 2. světové války v podmínkách německé okupace. Pozornost bude věnována jak správě města, tak běžnému každodennímu životu v něm. Středem zájmu však nebude jen politický vývoj, ale také hospodářství, školství a kultura. Důraz bude kladen na analýzu pramenů - tehdejší tisk, archivní fondy či pozůstalosti pamětníků vztahující se k inkriminované době. S jejich pomocí budou zkoumány a následně rekonstruovány všechny oblasti života ve městě v rozpětí let 1939 - 1945. V neposlední řadě se bude práce věnovat i teroru a odboji, a to jak se zaměřením na široké skupiny obyvatel, tak na perzekvované menšiny. S tím souvisí i závěrečné téma osvobození a sčítání škod, které po sobě zanechala německá okupace a válka.

Abstract: The aim of this diploma thesis is to analyse history of the town of Litovel during the Second World War in conditions of German occupation. It intends to focus on the city administration and also on the ordinary, daily life of its inhabitants. The thesis aims to examine not only political development but also economy, education system or culture. Emphasis will be placed on analysis of sources then the press, archival resources or estates of contemporary witnesses related to the period concerned. All the spheres of life in the town in the period between 1939 and 1945 will be investigated and subsequently reconstructed by their means. The thesis will further focus on terror and resistance, concentrating not only on broad groups of inhabitants but also on persecuted minorities. Finally, it will examine the theme of liberation and evaluation of losses caused by German occupation and war.

Klíčová slova: Litovel, okupace, válka, protektorát

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=194432 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SVITAVSKÝ, Karel. Dějiny města Litovle za Protektorátu Čechy a Morava.. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz