Karel Kvítek

Bakalářská práce

Praktické využití jazyků HTML5, CSS3, JS a PHP

Practical use of HTML5, CSS3, JS and PHP
Anotace:
V teoretické části tato bakalářská práce popisuje historii a základní syntaxi jazyků HTML5, CSS3, JavaScript a PHP. V části věnované HTML nabízí přehled nových sémantických elementů a mapuje jejich podporu v mobilních i desktopových prohlížečích. Dále v teoretické části stručně představuje knihovnu JavaScriptu jQuery a její současné využití na webových stránkách v porovnání s dalšími knihovnami tohoto …více
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis describes the history and basic syntax of HTML5, CSS3, JavaScript and PHP. In the section devoted to HTML it provides an overview of the new semantic elements and maps their support in mobile and desktop browsers. Furthermore, the theoretical part is briefly introducing jQuery, the JavaScript library and its current usage on the websites compared with other …více
 

Klíčová slova

jQuery PHP CSS JavaScript HTML
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: Jiří Zumr
  • Oponent: Daniel Vodňanský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50450

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma