Bc. Marek Tuhársky

Bakalářská práce

Nástroj pro kreslení molekulárních motivů v HTML/JavaScript

A Tool for Drawing Molecular Motives in HTML/JavaScript
Abstract:
Content of this thesis is description of MotiveQuery language, short overview of tools for drawing molecular motives, review of conventions and approaches for molecular drawing and description of tools used for implementation. In the practical part is described implementation of tool for drawing molecular motives in HTML and JavaScript languages.
Abstract:
Obsahem této práce je popis jazyka MotiveQuery, stručný přehled existujících nástrojů na kreslení molekulárních motivů, přiblížení konvencí a přístupů pri kreslení motivů a přehled použitých nástrojů. V praktické části je popsaná implementace nástroje na kreslení molekulárních motívů v jazycích HTML a JavaScript.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. David Sehnal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Prokop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka