Karel Kvítek

Bachelor's thesis

Praktické využití jazyků HTML5, CSS3, JS a PHP

Practical use of HTML5, CSS3, JS and PHP
Abstract:
V teoretické části tato bakalářská práce popisuje historii a základní syntaxi jazyků HTML5, CSS3, JavaScript a PHP. V části věnované HTML nabízí přehled nových sémantických elementů a mapuje jejich podporu v mobilních i desktopových prohlížečích. Dále v teoretické části stručně představuje knihovnu JavaScriptu jQuery a její současné využití na webových stránkách v porovnání s dalšími knihovnami tohoto …more
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis describes the history and basic syntax of HTML5, CSS3, JavaScript and PHP. In the section devoted to HTML it provides an overview of the new semantic elements and maps their support in mobile and desktop browsers. Furthermore, the theoretical part is briefly introducing jQuery, the JavaScript library and its current usage on the websites compared with other …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2017
  • Supervisor: Jiří Zumr
  • Reader: Daniel Vodňanský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50450

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Aplikovaná informatika / Informatika