Klára Polanská

Bakalářská práce

Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje Brazzale Moravia a. s.

Financial analysis and prognosis of future development of Brazzale Moravia a. s.
Anotace:
Nástrojem k dosažení cíle této bakalářské práce je finanční analýza společnosti Brazzale Moravia a. s. v letech 2013–2018 a prognóza jejího vývoje do budoucna. K celkovému vyhodnocení finančního zdraví je společnost porovnána s vybranými konkurenčními podniky dle daných kritérií a také s celým odvětvím, do kterého všechny tyto společnosti spadají. Veškeré informace jsou převážně čerpány z veřejně dostupných …více
Abstract:
The tool used to achieve the goal of this bachelor thesis consists in a financial analysis of a company called Brazzale Moravia a. s. in between the years of 2013-2018 and a prognosis of its future development. For the purpose of evaluation of financial health the company is compared with several competitive companies as well as total sector to which that companies belong. All of the information in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Petr Marek
  • Oponent: Eva Dufková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80980

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku