Theses 

Business Cycles and Fertility: The Impact of Unemployment on the Fertility Rate – Ivana Tománková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ivana Tománková

Bakalářská práce

Business Cycles and Fertility: The Impact of Unemployment on the Fertility Rate

Hospodářský cyklus a plodnost: Vliv nezaměstnanosti na míru porodnosti

Anotace: Práce si klade za cíl kvantifikovat vliv hospodářských cyklů na porodnost. Regresní analýza s použítím prvních diferencí provedená na panelových datech 31 členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v letech 2003 -- 2010 potvrdila procyklický charakter porodnosti. Ceteris paribus, růst obecné míry nezaměstnanosti o jeden procentní bod vede k poklesu hrubé míry porodnosti o 0.054. Univerzitní vzdělání, průměrná mzda, poměr mezd žen a mužů, sňatečnost a rozvodovost mají na porodnost kladný vliv, míra zaměstnanosti žen naopak záporný.

Abstract: This paper investigates how aggregate fertility responds to business cycle fluctuations and attempts to quantify this effect. The results of a first differences regression analysis on a 2003 to 2010 panel data sample of 31 member states of the Organization for Economic Co-operation and Development indicate procyclical fertility behavior over the business cycle. Ceteris paribus, a one percentage point increase in the general unemployment rate decreases the crude birth rate by 0.054. Tertiary educational attainment of the labor force, the average wage, the female-to-male wage ratio and the marriage and divorce rates are all positively related to fertility, while the employment rate of women exerts a fertility-depressing effect.

Klíčová slova: hospodářský cyklus, nezaměstnanost, porodnost

Keywords: fertility, business cycle, unemployment

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Lahvička
  • Oponent: Petr Bartoň

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31544


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 03:27, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz