Mgr. Martina Vránová, M.A.

Disertační práce

The Convergent Imagination: A Comparative Study of Intertextuality in Robert Clark's and Peter Ackroyd's Novels

The Convergent Imagination: A Comparative Study of Intertextuality in Robert Clark's and Peter Ackroyd's Novels
Anotace:
Tato disertace se věnuje srovnání dvou současných autorů: amerického spisovatele Roberta Clarka a anglického spisovatele Petera Ackroyda. Srovnávám čtyři romány od těchto autorů: Love Among the Ruins (2001) a Mr. White’s Confession (1998) od Roberta Clarka a English Music (1992) a First Light (1989) od Petera Ackroyda. Cíle této disertace jsou tři: srovnání románů těchto autorů z hlediska intertextuality …více
Abstract:
My dissertation is dedicated to a comparison of two contemporary authors: an American writer, Robert Clark, and an English writer, Peter Ackroyd. I compare four novels by these authors: Love Among the Ruins (2001) and Mr. White’s Confession (1998) by Robert Clark, and English Music (1992) and First Light (1989) by Peter Ackroyd. This dissertation has three primary goals: to compare the novels of these …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Ph.D. Stephen Paul Hardy, doc. PhDr. Michal Peprník, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta