Karolina Spurná

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Problematika kochleární implantace u dospělých osob se sluchovým postižením

Anotace:
Začátek absolventské práce, přesněji teoretická část, odborně popisuje sluchové ústrojí. Vzhledem k tématu kochleárního implantátu jsem jej zaměřila hlavně na tu část sluchového ústrojí, která je s kochleárním implantátem úzce spojena. Dále jsem v krátkosti popsala klasifikaci sluchového postižení, na které navazuje kapitola o zvuku jeho rozhraní, na kterém vnímáme nejen zvuky z okolí, ale také řeč …více
Abstract:
The first chapter of the theoretical part technically describes human's auditory system. Due to the topic of a cochlear implant I aimed mainly on the part of the auditory system, which is closely associated with the implant. In the following chapter I briefly described classification of hearing impairment which is followed up by chapter about the sound of its interfaces, in which we not only percieve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
  • Oponent: Mgr. Martina Semerádová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická