Marie TETOUROVÁ

Bakalářská práce

Historie a současnost Speciálních olympiád v České republice

History and present Special Olympiad in Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na historii a současnost Speciálních olympiád v České republice. V teoretické části jsem se zaměřila na rozdělení osob se zdravotním postižením a jejich možnosti integrace do společnosti, na historii a současnost sportu osob se zdravotním postižením a vliv pohybových aktivit na kvalitu jejich života. Vytvořila jsem přehled existujících sportovních organizací a vrcholových …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the history and present of the Special Olympics in the CzechRepublic. The theoretical partis focused on the separation of sportsmen with disabilities and their integration to society, history, present and the impact of physical activities on their life quality. I created a review of existing sport organizations and the top sport events at international and national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 18929

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Vlasta KURSOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TETOUROVÁ, Marie. Historie a současnost Speciálních olympiád v České republice. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tdjgij tdjgij/2
29. 4. 2011
Složky
Soubory
Bulánová, L.
3. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.