Bc. Eliška Kutná

Diplomová práce

Městská rada v Plzni do roku 1434

Municipal council in Plzeň until the year 1434
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o vývoji městské rady v Plzni od jejího založení do doby husitských válek a během nich. Zaměřuje se na některé známé osobnosti městské samosprávy a jejich majetek ať už uvnitř hradeb Plzně, či mimo ně. Nabízí krátké porovnání s jinými významnými městy v českém království.
Abstract:
This diploma thesis deals with the developement of the Plzeň town council before and during the Hussite Wars. It is concerned with municipality members and their respective properties held inside as well as outside the town walls. A brief comparison with other Kingdom of Bohemia important towns was provided, too.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy

Práce na příbuzné téma