Pavlína ZAJÍČKOVÁ

Master's thesis

Strategie rozvoje mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko

The Development Strategy of microregion Valašsko-Horní Vsacko
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na stanovení strategie rozvoje mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko. Teoretická část vysvětluje základní pojmy v oblasti strategického rozvoje mikroregionů a možnosti jeho financování. Dále se zabývá procesem tvorby strategického dokumentu mikroregionu, jeho legislativním zabezpečením a vytyčením současných strategických dokumentů. V praktické části je zpracována socioekonomická …more
Abstract:
The thesis is focused on the development strategy of microregion Valašsko-Horní Vsacko. Theoretical section explains basic concepts in the strategic development of microregion and options for its funding. It also deals with the process of creating a strategic document mikroregion, its legislative security and demarcation of existing strategic documents. The practical part deals with the socioeconomic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011
Identifier: 20770

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Macháček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZAJÍČKOVÁ, Pavlína. Strategie rozvoje mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Sector Administration and Regional Development