Tomáš BRŮŽEK

Bakalářská práce

Specifika péče o pacienty intoxikované oxidem uhelnatým v neodkladné péči

The specifics in medical care of patiens intoxicated with carbon monoxide in emergency medicine
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou péče o pacienty intoxikované oxidem uhelnatým. Cílem teoretické části práce je představit oxid uhelnatý, shrnout nejčastější způsoby intoxikace tímto plynem a popsat mechanizmus účinku na lidský organismus. Teoretická část se také zabývá možnostmi léčby intoxikace oxidem uhelnatým v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči a vysvětlením pojmu hyperbarická …více
Abstract:
The bachelor's thesis examines care of pacients intoxicaded by carbon monoxide. The aim of the theoretical part is to introduce carbon monoxide, summarize the most common ways of intoxication with this gas and describe the mechanism of action on the human body. The theoretical part also examine the possibilities of treatment of carbon monoxide intoxication in pre-hospital and hospital emergency care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Pfefferová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRŮŽEK, Tomáš. Specifika péče o pacienty intoxikované oxidem uhelnatým v neodkladné péči. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/