Ing. Bc. Pavel Michálek

Bakalářská práce

"Zelený spotřebitel" - jeho sociální profil

Social profil of the green consumer
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu sociálního profilu tzv. zelených spotřebitelů, kteří by do budoucnosti mohli být potenciální hnací silou spotřebních trhů. Práce analyzuje již definované sociální profily a spotřebitelské segmenty zelených spotřebitelů, a to jak v České republice, tak i ve světě. Cílem této práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit preference a charakteristiky spotřebitelů …více
Abstract:
The thesis is focused on social profile analyse so-called Green Consumers, which could be, into future, a potential driving force of consumer markets. The thesis analyses social profiles and consumer´s segments which have already been defined in the Czech republic and the world as well. The aim of this thesis is, through the use of a questionnaire, to find out the preferences and characteristics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní