Mgr. Filip Komárek

Master's thesis

Brněnské městské právo ve světle právních naučení městského soudu z let 1599 - 1616 (dědické právo)

Municipal Law in the Town of Brno in the Light of 1599-1616 Municipal Court Preliminary Rulings (Law of Succession)
Abstract:
Diplomová práce Brněnské městské právo ve světle právních naučení městského soudu z let 1599-1616 (dědické právo) se zaměřila na fenomén brněnského městského práva. Jeho jedinečnost a především vysoká úroveň jej předurčila jako jeden z významných zdrojů Koldínových Práv městských. Práce se po úvodním představení konstituování brněnského soudnictví nejprve pokusila o komparaci brněnského městského práva …more
Abstract:
The diploma thesis Brněnské městské právo ve světle právních naučení městského soudu z let 1599-1616 (dědické právo) is focused on phenomenon of the municipal law of the city of Brno. His uniqueness and particularly high level, predestinated him as one of the major sources of Koldín’s legal code – Práva městská. After introductory chapter about constitution of judiciary in Brno, follows chapter comparing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2010
  • Supervisor: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta