Bc. Kristýna Mandíková

Diplomová práce

Reforma Mezinárodního měnového fondu

Reform of the International Monetary Fund
Anotace:
Finanční krize přispěly k reformě Mezinárodního měnového fondu. Tyto popisuje hlavní část práce. Poté následují připravované reformní kroky. Cílem diplomové práce je popsat a zhodnotit, zda dosud realizované reformní kroky jsou dostačující k tomu, aby si Fond uhájil své místo v mezinárodním měnovém systému. Také je doporučena reforma členských kvót a governance, posílení dohledu, navýšení zdrojů a …více
Abstract:
Financial crisis contributed to the reform of the International Monetary Fund, as described in the main body of the thesis. Thereafter, there are described further prepared steps of the IMF reforms. Main aim of the master thesis is to describe and evaluate, whether accomplished steps are sufficient for the Fund to retain and defend its place in international monetary system. The reform of the quota …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS