Bc. Sabina Keklaková

Bakalářská práce

Mezinárodní měnový fond

International Monetary Fund
Anotace:
Mezinárodní měnový fond je jednou z nejdůležitějších nadnárodních institucí, jejímž úkolem bylo přispět k dosažení mezinárodní měnové stability, jako nezbytného předpokladu rozvoje zahraničně obchodní spolupráce. Cílem bakalářské práce je popsat a analyzovat finanční operace Mezinárodního měnového fondu, respektive finanční nástroje používané do současnosti, díky nimž MMF pomáhal zemím, jež se potýkaly …více
Abstract:
The International Monetary Fund is one of the most important multinational authority with the task to contribute to achieve the international monetary stability as the necessary requirement for the expansion of the foreign business cooperation. The goal of the thesis is to describe and analyze the financial operations of the IMF, more precisely the financial tools, used until present time, that were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS