Bc. Andrea ČAJOVÁ

Diplomová práce

Využití diagnostiky NANDA-Int. a NIC na oddělení dětské hematoonkologie

Use of NANDA-diagnosis Int. and NIC at the Department of Paediatric Haematooncology
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit a zdokumentovat nejčastější ošetřovatelské diagnózy dle NANDA-Int., které se vyskytují u dětských pacientů s hematologickým onemocněním a navrhnout odpovídající sadu intervencí NIC (Nursing Interventions Classification).
Abstract:
The aim of this study was to identify and document the most frequent nursing diagnosis according to NANDA-Int which occur in pediatric patients with hematological disease and to suggest an appropriate set of interventions Nursing Interventions Classification (NIC).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013
Zveřejnit od: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAJOVÁ, Andrea. Využití diagnostiky NANDA-Int. a NIC na oddělení dětské hematoonkologie. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta