Marie STUCHLÁ

Bakalářská práce

Ověřování vybraných ošetřovatelských intervencí (NIC) v dlouhodobé péči

Verification of selected nursing interventions (NIC) in long-term care
Anotace:
Úvod: Ošetřovatelská diagnostika je nezbytnou součástí ošetřovatelského procesu. Sestry u každého pacienta hodnotí potřeby, stanovují ošetřovatelské diagnózy a plánují příslušné ošetřovatelské intervence, zpravidla však jen na základě zkušeností, intuice a zvyklostí pracoviště. V české ošetřovatelské praxi se dosud běžně nevyužívá žádné standardizované klasifikace, jako jsou například klasifikace aliance …více
Abstract:
Introduction: Nursing diagnosis is necessary part of nursing process. Nurses evaluate needs, determin nursing diagnosis and plan appropriate nursing interventions for each patient, but principly on the basic of experience, intuition and habits of work place. In czech nursing practice we still don´t commonly use any standardized classification such as calssification of Aliance NNN. Method: The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Zveřejnit od: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STUCHLÁ, Marie. Ověřování vybraných ošetřovatelských intervencí (NIC) v dlouhodobé péči. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta