Zuzana BARTOŠOVÁ

Bakalářská práce

Analýza dopravní situace v Jihomoravském kraji a její vliv na regionální rozvoj

Analysis of the Transport Situation in the South Moravia Region and Its Impact on Regional Development
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu dopravní situace v Jihomoravském kraji. Teoretická část zahrnuje metody a cíle výzkumu práce, definice zákldních pojmů, které souvisí s dopravou a také jmenuje základní legislativní akty České republiky, které se vážou k jednotlivým druhům dopravy. Praktická část bakalářské práce obsahuje základní charakteristiku Jihomoravského kraje a popis …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the current transport situation in South-Moravian region. The theoretical part describes research methods and aims, defines basic terms related to transport and also lists basic legislative acts of the Czech Republic related to particular means of transport. The practical part consists of a fundamental characteristic of South-Moravian region and description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Grebeníček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŠOVÁ, Zuzana. Analýza dopravní situace v Jihomoravském kraji a její vliv na regionální rozvoj. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika