Bc. Petr Lukáš

Diplomová práce

Přínos Gijse Gieskese v oblasti umění nových médií

Gijs Gieskes contribution to the new media art
Anotace:
Magisterská diplomová práce se věnuje tvorbě Gijse Gieskese a jeho přínosu do oblasti umění nových médií. Práce obsahuje popis metod, se kterými pracuje, stěžejní dílo, rozhovor s umělcem a analýzu díla Electromechanical Modular. Zmíněni jsou také umělci, kteří pracují a smýšlí podobně jako Gieskes.
Abstract:
Thesis is dedicated to a creation of dutch artist and technic Gijs Gieskes, and also to his contribution in new media art. Work includes also description of his creation methods, his main works, interview and analysis of his art piece Electromechanical Modular. There are also mentioned artists and technics, who work and think in the same way as Gieskes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.