Bc. Daniel Chaloupka

Master's thesis

"Sekty a nová náboženství v ČR. Informovanost příslušníků Policie ČR o problematice sekt a nových náboženských směrů".

Sects and New Religions in the Czech Republic. How Well Is the Czech Police Aware of the Issue Concerning New Sects and Religious Movement.
Abstract:
Anotace Diplomová práce se zabývá mírou informovanosti příslušníků Policie ČR o problematice sekt a nových náboženských směrů. Východiskem pro tuto práci je kvantitativně pojatý výzkum, jehož cílem je zjistit pohledy policistů na tuto problematiku, porovnat míru informovanosti mezi jednotlivými složkami Policie ČR. Výsledky práce mohou být podkladem pro vzdělávací a metodická zařízení Policie České …more
Abstract:
Annotation The Diploma paper is focused on the extent of awarness of the Czech Republic policemen about problems of sects and new religion trends in the Czech Republic. The base for this Diploma paper is a quantitave analysis. The goal of the analysis was to find out policemen´s views of the subject and compare the extent of awarness among respective branches of the Czech Police. The result could be …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2009
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.
  • Reader: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta