Bc. Jan Nový

Diplomová práce

Církve, náboženství a sekty v České republice

Kirks, religion and sects in Czech republik
Anotace:
ANOTACE: Práce podává ucelený přehled o náboženské scéně s vymezením tradičních i alternativních náboženských směru, se zřejmou váhou na křesťanství, jakožto hlavní náboženský směr jež je u nás historicky nejvíce rozšířen. Cílem kvalitativní výzkum je odhalit, jakým způsobem dokáže víra pomoci samotným věřícím v různých zátěžových životních situacích, ve spleti společenských a rodinných vztahů. Dále …více
Abstract:
ANOTATION: The thesis has been giving summery about religion scene with diferences traditional and alternative religion courses and of course with emphasis on Christianity, as the head religion course witch is the most extended in our country. The aim of the qualitative reaserch is to present the way, how the relegion can helped the belivers through stress living situations, in the relation‘s net of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta