Mgr. Robert Nersesjan

Diplomová práce

Dezinformační kampaně, sociální sítě a pozitivní závazky státu

Disinformation Campaigns, Social Networks and State's Positive Obligations
Anotace:
Práce si ustanovuje dvě stěžejní hypotézy. První z nich zní, že stát má pozitivní povinnost chránit své občany před masivním sběrem infor-mací soukromoprávními subjekty a jejich následném využívání ve vlastní (nejen) materiální prospěch. Autor bude argumentovat, že trendy informačního věku, jako jsou masivní cílené dezinformační kampaně, vědomá manipulace veřejným míněním prostřednictvím zejména sociálních …více
Abstract:
This thesis formulates two pivotal hypotheses. The first of them being that state has a positive obligation to protect its citizens from a massive collection of information by subjects of private law and their subse-quent misuse of those (not only) for their own material benefit. Author will argue that the trends of the Information Age such as massive tar-geted disinformation campaigns, deliberate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Zuzana Vikarská, MJur
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta