Bc. Jakub Stibůrek

Diplomová práce

Analýza a návrh LMS pro základní školy

Analysis and design of LMS for elementary schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem LMS pro základní školy. Samotnému návrhu předchází analýza, která je rozdělena na část analýzy konkurenčních řešení a na část analýzy dostupných zdrojů z oblasti informačních systémů. Předkládaný návrh zpracován jako webová aplikace s ohledem na již existující řešení, mimo jiné eliminuje nežádoucí aspekty současných řešení.
Abstract:
The thesis deals with the design of LMS for elementary schools. The design itself is preceded by an analysis, which is divided into a part of the analysis of competing solutions and a part of the analysis of available resources from the area of information systems. The present proposal is processed as a web application with respect to already existing solutions, among other things it eliminates undesirable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Václav Řezníček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní