PhDr. Mgr. et Mgr. Robin Horák

Bakalářská práce

Creation of an e-learning course of English language which would be suitable for primary schools

Creation of an e-learning course of English language which would be suitable for primary schools
Anotace:
Bakalářská práce „Tvorba e-learningového kurzu anglického jazyka, který by byl vhodný pro základní školy“ se zabývá možnostmi použití e-learningu na základních školách. Termín e-learning, typy e-learningu a nástroje pro e-learning jsou rozebrány v teoretické části práce spolu se základními principy pro tvorbu e-learningových systémů. Podle těchto principů byl následně vytvořen e-learningový systém …více
Abstract:
Bachelor thesis „Creation of an e-learning course of English language which would be suitable for primary schools“ deals with using e-learning in education at primary schools. The term e-learning, its types and its tools are introduced in the theoretical part together with basic principles for creating e-learning systems. According to these principles an e-learning system containing a course of English …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta