Bc. Jiří Tenora

Diplomová práce

Návrh hydraulických a pneumatických systémů komunálního vozidla

Design of hydraulic and pneumatic systems of communal vehicles
Anotace:
Cílem této diplomové práce je návrh hydraulických a pneumatických systémů komunálního vozidla. Práce obsahuje teoretickou část, kde jsou popsány hydraulické a pneumatické systémy komunálního vozidla, dále návrh konceptu pneumatického systému odpružení, hydropneumatické brzdové soustavy, hydraulického systému pro hákový nosič kontejnerů včetně návrhu a výpočtu hydromotorů a objemu hydraulické nádrže …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is a design of hydraulic and pneumatic systems of a communal vehicle. This thesis includes a theoretical part where hydraulic and pneumatic systems of a communal vehicle are described; it also refers to a design of a pneumatic suspension system, a hydro-pneumatic breaking system, a hydraulic system for hook carrier containers including a design and a calculation of hydraulic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marek Žák, Ph.D.
  • Oponent: Jiří Chalupa, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta