Mgr. Zuzana Kanioková

Diplomová práce

Segmental and Suprasegmental Properties of the English of Slovak Learners

Segmental and Suprasegmental Properties of the English of Slovak Learners
Anotace:
Tématem předkládané magisterské práce jsou vlastnosti přízvuku, který mají slovenští studenti angličtiny ve své anglické výslovnosti. Hlavní důraz byl kladen na vliv segmentálních a suprasegmentální chyb, které mají původ v mateřském jazyku, na hodnocení síly přízvuku a srozumitelnosti řečníků. Hypotézy jsou formulovány na základě kontrastivní analýzy jazyků a jsou vyšetřovány praktickým …více
Abstract:
The aim of the presented thesis is to explore the properties of the accent Slovak learners of English have in their English production. The main focus was on the effects of the segmental and suprasegmental mistakes stemming from the knowledge of a native language on the perceived accentedness and intelligibility of the speakers. After stating the hypotheses based on contrastive analysis of the two …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta