Bc. Jiří MACH

Bakalářská práce

Přímý vliv eutrofizace na mikrobiální procesy v mokřadních půdách s důrazem na cyklus dusíku

Direct effect of eutrophication on microbial processes in wet meadows soils with accent on nitrogen cycle
Anotace:
Zvýšený přísun živin mokřadních ekosystémů často vede k jejich eutrofizaci. Tato práce sledovala přímý vliv hnojení na mikrobiální procesy a přeměny dusíku ve třech odlišných půdách. Laboratorní experiment spočíval v jednorázovém přídavku živin (hnojivo NPK), přičemž byly po dobu 21 dnů sledovány změny v C, N, P mikrobiálních biomasách, změny v přeměnách dusíku (nitrifikace, mineralizace N, asimilace …více
Abstract:
Increased nutrient input to wet meadows ecosystems often leads to eutrophication. This thesis observes direct effect of fertilization on microbial processes and transformations of nitrogen in three different types of soils. A laboratory experiment consisted in one-shot nutrient addition (fertilizer NPK). Changes in C, N, P microbial biomass, changes in transformations of nitrogen (nitrification, mineralization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2007
Zveřejnit od: 9. 5. 2007
Identifikátor: 6307

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
 • Vedoucí: Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACH, Jiří. Přímý vliv eutrofizace na mikrobiální procesy v mokřadních půdách s důrazem na cyklus dusíku. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 5. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xhhvm5 xhhvm5/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
Bulánová, L.
22. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.