Bc. Radka Pilařová

Diplomová práce

Proměny české humoristické prózy v čítankách pro střední školy

Changes in Czech humorous prose in high school literature anthologies
Anotace:
Ve své magisterské práci se zabývám českou humoristickou prózou zahrnutou do čítanek pro střední školy od roku 1950 po současnost. Postupuji od obecných teoretických poznatků o komice a humoru, na které navazuji přehledem vývoje humoristické prózy v české literatuře. Dále seznamuji s vybranými čítankami pro střední školy od roku 1950 do současnosti, v těch následně vyhledávám a analyzuji ukázky české …více
Abstract:
The thesis is concerned with Czech humorous prose included in high school literature anthologies from 1950 till today. The work provides general theoretical knowledge about the comic and humour followed by an outline of humorous prose development in the Czech literature. Further on, it presents selected high school literature anthologies between 1950 and the present, out of which certain excerpts of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy