Theses 

Sociálně patologické jevy ve Zlínském kraji – Vojtěch STAŠA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vojtěch STAŠA

Bakalářská práce

Sociálně patologické jevy ve Zlínském kraji

Social-pathological effects in Zlín region

Anotace: V této práci se zabývám sociálně patologickými jevy ve Zlínském kraji. Teoretická část je zaměřena především na popis a prevenci nejčastějších sociálně patologických jevů, se kte-rými se můžeme setkat na našich školách. Na teoretickou část navazuje část praktická, kte-rou tvoří můj výzkum. Hlavním cílem mého výzkumu je zjistit míru sociálně patologických jevů na školách Zlínského kraje.

Abstract: In this bachelor thesis I deal with social-pathological effects in Zlín region. Theoretical part is mainly aimed at characterization and prevention the most social-pathological effects we can meet at our schools. Practical part is a continuation of theoretical part which is made of my research. The primary purpose of my research is to find out a measure of social-pathological effects at schools in Zlín region.

Klíčová slova: sociálně patologické jevy, kouření, alkohol, drogy, šikana, záškolactví, kriminalita, gamblerství, rasismus, vulgarismus

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
  • Identifikátor: 14353

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14353 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

STAŠA, Vojtěch. Sociálně patologické jevy ve Zlínském kraji. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:06, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz