Petra NEUWIRTOVÁ

Bakalářská práce

Vzdělávání pracovníků v hospicové péči - Hospic v Mostě

Education of workers in hospice care - Hospice in Most
Anotace:
Cílem bakalářské práce je identifikace individuálních (či skupinových) vzdělávacích potřeb sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v hospicové péči jako podkladu pro vytvoření funkčního vzdělávacího systému pro zlepšení práce s cílovou skupinou a dalšími spolupracujícími osobami(skupinami). Vzhledem k výkonu specifické profese a individuality pracovníků je práce zaměřena spíše na identifikaci …více
Abstract:
The aim of the thesis is to identify the individual (or group) educational needs of social workers and workers in social services in hospice care, as a basic for creation of a functional education system, to improve the work with the target group and other cooperating persons. Due to the performance of the specific profession and the individuality of the work, the work is focused more on identifying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Štyvarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEUWIRTOVÁ, Petra. Vzdělávání pracovníků v hospicové péči - Hospic v Mostě. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická