Petra NEUWIRTOVÁ

Bachelor's thesis

Vzdělávání pracovníků v hospicové péči - Hospic v Mostě

Education of workers in hospice care - Hospice in Most
Abstract:
Cílem bakalářské práce je identifikace individuálních (či skupinových) vzdělávacích potřeb sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v hospicové péči jako podkladu pro vytvoření funkčního vzdělávacího systému pro zlepšení práce s cílovou skupinou a dalšími spolupracujícími osobami(skupinami). Vzhledem k výkonu specifické profese a individuality pracovníků je práce zaměřena spíše na identifikaci …more
Abstract:
The aim of the thesis is to identify the individual (or group) educational needs of social workers and workers in social services in hospice care, as a basic for creation of a functional education system, to improve the work with the target group and other cooperating persons. Due to the performance of the specific profession and the individuality of the work, the work is focused more on identifying …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Dita Štyvarová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NEUWIRTOVÁ, Petra. Vzdělávání pracovníků v hospicové péči - Hospic v Mostě. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická