Theses 

Individual Professional Practice in the Company – Tuomas Pentti Tapani Nieminen

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Tuomas Pentti Tapani Nieminen

Bakalářská práce

Individual Professional Practice in the Company

Individual Professional Practice in the Company

Anotace: Tato práce pojednává o absolvování indivuduální odborné praxe, která proběhla v rozsahu 50 dnů ve firmě Tieto Czech s.r.o. Práce pojednává o provedeném výzkumu o způsobech migrace softwaru v různých programovacích jazycích. Migrace jsou také testovány. Migrace byla provedena z formuláře Oracle do jazyka Java. Migrační aplikace byla vybrány ve počáteční fázi praxe. Nakonec byly zvoleny aplikace WaveMaker, Transform a Jheadstart. Většina software je freeware, ale jsou i aplikace, které vyžadují licenční poplatek. Ze všech dostupných aplikací byly zvoleny jen tři pro testovací fázi. V testovací fázi se poté rozhodlo, jaká aplikace bude použita pro prototypování. V tomto prototypu se ukálalo, která aplikace je vhodná pro větší nasazení. Výsledkem je, že migrace projektu by měla být provedena s týmem, který má dobré znalosti o Oracle i jazyce Java. Aplikace s názvem Transform byla použita jako prototyp. Je však nutno věnovat značný čas pro nastudování její činnosti. Další možností je koupit školení od firmy, která vyvinula aplikaci Transform, což je drahým řešením.

Abstract: This thesis will go through the training that was done in 50 days in Tieto Czech s.r.o . In this thesis there is research done in programming languages, different migration software and how these migration applications are tested. Migration is done from Oracle Form to Java. Migration application is chosen in research phase. From research phase chosen application were Wavemaker, Transform and Jheadstart. Most software are freeware but there is applications that have licence fee. From all possible applications there is chosen only three to go in to testing phase. In testing phase is decided what application is used in proof of concept. In proof of concept decision is done is chosen application right one to larger scale migration. Result is that in migration project should be done with team that has good knowledge on Oracle form and java. Application named Transform was used in proof of concept phase, is good tool to be used in oracle form migration, but it need lot of time to learn application. Other option is to buy training from company that has made the Transform application, but this makes Transform to be expensive as Jheadstart.

Klíčová slova: VeRe, Tiger, Migration, Java, Forms, Oracle, Application migration

Keywords: VeRe, Tiger, Migration, Java, Forms, Oracle, Application migration

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jan Gaura

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:22, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz