Bc. Vojtěch Chalupa

Bachelor's thesis

Laplaceova diferenciální rovnice a její využití ve fyzice

Laplace differential equation and its applications in physics
Abstract:
Tato práce se věnuje parciálním diferenciálním rovnicím a jejich využití ve fyzice, zejména rovnici vedení tepla a Laplaceově rovnici v termodynamice. Práce uvádí fyzikální motivaci pro jejich odvození a matematický popis řešení Fourierovou metodou separace proměnných. Výpočty jsou předvedeny na jednoduchých příkladech, které čtenáři pomohou s pochopením problematiky.
Abstract:
In this thesis we study partial diferential equations and their applications in physics, especialy heat equation and Laplace equation in thermodynamics. Thesis presents physical motivation for deduction of these equations and mathematical description of solving by Fourier method separation of variables. These procedures are demonsrated on simple examples, which can help readers to understand the issue …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
  • Reader: Mgr. Milan Bačík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Physics / Mathematics with a view to Education