Mgr. Kateřina Vrtělová

Advanced ('rigorózní') thesis

Zralost osobnosti jako psychologická kategorie

Maturity of personality as a psychological category
Anotácia:
Zralost osobnosti patří k psychologickým kategoriím, které nebyly dosud dostatečně rozpracovány. Jedním ze záměrů této rigorózní práce bylo proto zmapování nám dostupných parametrů týkajících se zralé osobnosti. V teoretické části práce jsme se nejprve zaměřili na analýzu pojmu zralost a dalších souvisejících pojmů v různých teoretických kontextech. Nejprve jsme prostudovali různé přístupy a pohledy …viac
Abstract:
Maturity of personality takes a part in psychological categories, which where not equally developed till this time. The goal of this rigorous work was to charted accessible characteristics relating to maturity of personality. In theoretical part of this work we where focused on analysis of the term maturity. Next step was to create summary containing criteria of maturity based on various evolutional …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2009
  • Oponent: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta