Bc. Lucie Hronová

Bachelor's thesis

Čtyřpolní kontingenční tabulky

2x2 contingency tables
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme kontingenčním tabulkám, zejména čtyřpolním kontingenčním tabulkám. Uvádíme testy nezávislosti (Pearsonův chí-kvadrát test, test s Yatesovou korekcí a Fisherův přesný test). Zabýváme se měřením síly závislosti ve čtyřpolní tabulce a dalšími charakteristikami. V poslední kapitole vyhodnocujeme reálná data o účinnosti repelentních prostředků při odpuzování klíšťat.
Abstract:
In this thesis we study contingency tables, in particular 2x2 contingency tables. We describe tests of independence (Pearson's test, test with Yates' correction for continuity, and Fisher's exact test). We follow up with measures of association in 2x2 contingency tables and other characteristics. In the last chapter, we evaluate real data regarding the effectiveness of repellents when warding off ticks …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Reader: Mgr. Monika Filová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta