Kristina HOLÁŇOVÁ

Diplomová práce

Specifičnost výuky v předmětu Český jazyk a literatura v podmínkách malotřídních škol

Specifics of teaching mother tongue in schools with a small number of classes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá specifiky výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura na malotřídních školách v České republice. Teoretická část je orientována na typické znaky malotřídních škol, jejich podoby v historii i současnosti a také na edukační procesy, které jsou na malotřídních školách realizovány. Cílem empirické části je pak srovnání výchovně-vzdělávacího procesu na malotřídní i plně organizované …více
Abstract:
The Diploma thesis engages in specifics of teaching educational field Czech Language and Literature in schools with a small number of classes in the Czech Republic. The theoretical part is oriented on typical features of schools with a small number of classes, their similarities in history and present, and also on educational process, which are implement on school with a small number of classes. Aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLÁŇOVÁ, Kristina. Specifičnost výuky v předmětu Český jazyk a literatura v podmínkách malotřídních škol. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol