Jan BACHORÍK

Diplomová práce

OF a VPN a jejich vliv na český a slovenský stranický systém

OF and VPN, and their influence on the Czech and Slovak party system
Anotace:
Hlavním předmětem diplomové práce bude komparace souborných OF a VPN z hlediska diferenciačních procesů uvnitř těchto uskupení a charakteristiky nástupnických subjektů vzniklých po jejich rozdělení. Hlavní důraz bude vedle reflexe odlišných jevů korespondujících s celkově rozdílným prostředím české a slovenské politiky kladen na podchycení podobných a paralelních jevů. Mj. i s odstupem času je vidět …více
Abstract:
The main subject of the thesis is comparison of OF and VPN civic movements in terms of differentiation processes within these groups and the characteristics of the successor entities created after distribution. The main emphasis will be different next reflection phenomena corresponding to different overall environment of the Czech and Slovak politics emphasis on tapping similar and parallel phenomena …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BACHORÍK, Jan. OF a VPN a jejich vliv na český a slovenský stranický systém. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta