Bc. David Kopecký

Diplomová práce

Český digitální aktivismus Občanská kontrola politiků v zemích Visegrádské 4: Příspěvek ke studiu nového transakčního aktivismu v digitální éře

Civil control of politicians in the Visegrad countries: A contribution to research of new transactional activism in digital era.
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje mladému fenoménu rozvoje fact-checkingových organizací jako specifického případu veřejné kontroly politiků z hlediska jejich pravdomluvnosti. Práce zevrubně mapuje zrod a vývoj moderních fact-checkingových organizací a demonstruje, že dochází k přebírání tohoto tématu vyhrazeného původně žurnalistům aktéry organizované občanské společnosti, a to především v prostředí …více
Abstract:
This master thesis focuses to young phenomenon which can be characterised by development of fact-checking organisation as a specific public control initiative focusing on truthfulness of politicians. Thesis in detail describes birth and development of modern fact-checking associations a show the fact-checking agenda is being taken over from journalist to organized civil society, especially in the environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma