PhDr. Helena Bartáková, M.Sc.

Disertační práce

Cesta zpátky. Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice

The Way Back. Women's Retourn to the Labour Market after the Parental Leave
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na problematiku návratu žen na pracovní trh po rodičovské dovolené. V teoretické části práce se věnujeme konceptualizaci faktorů ovlivňujících podmínky pro návrat/vstup žen na pracovní trh po rodičovské dovolené, a to jak na makro, tak na mikro-sociální úrovni. Mezi makro-úrovňové faktory jsou zařazeny institucionální podmínky (rodinná politika a politika pracovního trhu …více
Abstract:
This dissertation work focuses on the problem of women’s labour market re-entry after the parental leave in the Czech Republic. In the theoretical part of the work, we conceptualize the factors which can possibly influence the conditions for the labour market re-entry after the parental leave on both macro- and micro-societal level. Concerning the macro-level factors, we elaborate on the institutional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Gerlinda Šmausová, PhDr. Gabriela Munková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií