Bc. Jan Stejskal

Diplomová práce

Nový postup pro ochranu právního státu v členském státě EU v rámci čl. 7 Smlouvy o EU - pravomoci Evropské komise

New Proceedings for the Protection of Rule of Law in EU Member States according to Art. 7 of the Treaty on the EU - Competences of the European Commission
Anotace:
Evropská Unie je založena na společných hodnotách, jež představují základní ústavní principy Unie, tedy podstatu existence unijního právního řádu. Tato diplomová práce analyzuje stávající mechanismus ochrany těchto hodnot stanovené článkem 7 Smlouvy o Evropské unii. Zaměřuje se především na otázku, jakou úlohu při ochraně hodnot zastává Evropská komise. Smyslem diplomové práce je nalézt relevantní …více
Abstract:
The European Union is founded on the common values that constitute the fundamental constitutional principles of the Union, namely the essence of the existence of the Union's legal system. This diploma thesis analyzes the existing mechanism for the protection of these values established by Article 7 of the Treaty on European Union. It focuses in particular on the role of the European Commission in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2020
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta