Jindra WEISOVÁ

Bakalářská práce

Vztah k přírodě zaměstnanců příspěvkových organizací Ústeckého kraje v pomáhajících profesích

Relationship of employees of governmental organizations of the Usti Region in the helping professions with ńature.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi měření vztahu k přírodě osob pracujících v příspěvkových organizacích Ústeckého kraje, konkrétně v oblasti zdravotnictví. Práce je zaměřena především na pomáhající profese (lékaře, zdravotní sestry, záchranáře, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči atd.). V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, které souvisí s environmentálními postoji a …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with possibilities of measurement of relationship of people working in contributory organizations of the Usti Region, specifically in the health area, to nature. The paper is focused on helping professions (doctors, nurses, paramedics, social workers, etc). In the theoretical part, there are specified the basic terms related to environmental attitudes and sensitivity as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WEISOVÁ, Jindra. Vztah k přírodě zaměstnanců příspěvkových organizací Ústeckého kraje v pomáhajících profesích. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp.