Bc. Pavel Římovský

Diplomová práce

Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu

The influence of education on the success rate of secondary schools graduates in the job market in a chosen region
Anotace:
Autor diplomové práce: Bc. Pavel Římovský Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Instituce: Fakulta sociálních studií, MU Brno Název práce: Vliv vzdělání na uplatnitelnost absolventů středních škol na trhu práce ve vybraném regionu Počet slov základního textu: 22 230 slov Cílem této práce je zjistit „Jaké významné faktory, související se středoškolským vzděláváním studentů ve vybraném regionu …více
Abstract:
Diploma Thesis Author: Bc. Pavel Římovský Diploma Thesis Supervisor: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Institution: The Faculty of Social Studies, MU Brno Diploma Thesis Title: The influence of education on the success rate of secondary schools graduates in the job market in a chosen region Number of words of basic text: 22 230 words The aim of this thesis is to find out ”Which significant factors related to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce