Bc. Lenka Kubová

Diplomová práce

Komentovaný překlad vybraných částí z knihy Neelektronnyje pisma od Jany Jakovlevové

Annotated Translation of the Selected Parts of Jana's Jakovlevova's Neelektronnyje pisma
Anotace:
Tématem diplomové práce je komentovaný překlad knihy Psané dopisy od Jany Jakovlevové. Teoretická část práce je zaměřena na teorii překladu, práci překladatele, překladatelské transformace, osobnost Jany Jakovlevové a samotnou knihu. Nechybí ani popis kauzy Případ chemiků, který předcházel vzniku knihy. Praktická část zahrnuje překlady vybraných částí z knihy a translatologickou analýzu vybraných překladatelských …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the commented translation of a book Psané dopisy by Jana Jakovlevová. The theoretical part focuses on the theory of translation, the work of a translator, translation transformation, personality of Jana Jakovlevová and the book itself. Also, there is a description of a case called Případ chemiků which served as a source for the book. The practical part involves selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Polina Zolina, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Libuše Klangová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta