Světlana Korčomacha

Diplomová práce

Dopady finanční krize na veřejné finance v ČR

Impacts of financial crisis on the public finance of the Czech Republic
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vymezení pojmu "finanční krize" a analýza jejích dopadů na státní rozpočet a veřejné finance České republiky v roce 2010. První kapitola se zabývá vymezením finanční krize a dalších základních pojmů nutných pro následnou analýzu. Dále je uveden průběh propuknutí finanční krize a podrobný popis jejích příčin. V závěru první kapitoly jsou uvedená opatření, která podle odborníků …více
Abstract:
The aim of this thesis is the specification of the term "financial crisis" and the analysis of its impacts on the national budget and the public finance of the Czech Republic in 2010. The first chapter deals with the definition of the finance crisis and of other basic terms necessary for the subsequent analysis. Further, the outbreak of the finance crisis and its causes are described in detail. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: František Ochrana
  • Oponent: Miroslava Pavlisová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28691