Ing. Jiří GRAČKA

Bakalářská práce

Značka, logo a ochranná známka - jejich význam,způsob tvorby a využití v praxi komerčních subjektů

Mark - Brand Name, Logo and Trade Mark
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o obchodní značce, jako o jedné z nejcennějších věcí, které může společnost vlastnit. Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat ji jako určitou metodiku, jak postupovat při samotné tvorbě značky, specifikovat její vlastnosti i hodnoty, včetně registrace na ochrannou známku.
Abstract:
This thesis discusses the trademark as one of the most valuable attributes owned by a company.The aim of this thesis was to compile methodical hints how to act upon creation of a trademark, specification of its´features and values including trademark certification.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2006
Zveřejnit od: 15. 5. 2006
Identifikátor: 2665

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Křížek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRAČKA, Jiří. Značka, logo a ochranná známka - jejich význam,způsob tvorby a využití v praxi komerčních subjektů. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.