Bc. Kateřina Bradáčová

Master's thesis

Počátky fungování Československého egyptologického ústavu a vliv jeho expedic do Núbie v rámci mezinárodní kampaně UNESCO na postavení, chod a vědeckou koncepci ústavu

The Beginnings of Activity of Czechoslovak Institute of Egyptology and Expedition to Nubia under the International Campaign of UNESCO ind it`s Influence on Position, Operation and Scientific Conception of the Institute
Anotácia:
Tato práce se zabývá počátky fungování Československého egyptologického ústavu, jeho vnitřní organizací a arabistickým oddělením ústavu. Dále se pak věnuje expedicím ústavu do Núbie v rámci mezinárodní kampaně UNESCO a jejich vlivu na postavení, chod a vědeckou koncepci ústavu.
Abstract:
This thesis deals with beginning of activity Czechoslovak Institute of Egyptology, itˈs internal organization and department of Arabic studies in the institute. Then dedicate to expedition of the institute to Nubia under the international campaign of UNESCO and itˈs influence on position, operation and scientific conception of the institute.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2016
  • Vedúci: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Historical Sciences / History