Bc. Veronika Soumarová

Master's thesis

Politics of Electoral Reforms in Canadian Provinces Through Lenses of Barriers Approach

Politics of Electoral Reforms in Canadian Provinces Through Lenses of Barriers Approach
Anotácia:
Tato diplomová práce je případovou studií pěti nerealizovaných volebních reforem ve třech kanadských provinciích - Britské Kolumbii, na ostrově Prince Edwarda a v Ontariu. Popisuje, jakým procesem tyto volební nereformy prošly za použití bariérového přístupu, který vysvětluje, co tyto pokusy nakonec zastavilo.
Abstract:
This diploma thesis is a case study dealing with five unrealized electoral reforms in three Canadian provinces – British Columbia, Prince Edward Island and Ontario. It describes the path these failed reforms completed using the advanced method of barriers approach which explains what stopped them eventually.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií