Klára Černá

Bakalářská práce

Hotelovy event management: projekt konference

Hotel Event Management: Project of Conference
Anotace:
V teoretické části této bakalářské práce je definována a podrobně zmapována oblast event managementu a jsou zde prezentovány jeho singulární oblasti. Dále tyto jednotlivé oblasti, ze kterých se event management skládá, jsou přesně determinovány a je také přesně vymezen jejich účel. Praktická část se zabývá prezentací přípravy a realizace reálného eventového projektu. Jedná se o konferenci pravidelně …více
Abstract:
The theoretical part of this thesis focuses on the definition, detailed description and segmentation of the market environment in event management in the hospitality business. Thesis focuses on singular areas from which event management it is composed. These areas are precisely specified and their purpose is also clearly defined. The practical part of thesis focuses on the presentation of preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Liubov Ryashko, kandidát věd
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze